Zadzwoń: 787 766 028

Skontaktuj się z nami

Twoja perspektywa

Centrum psychoterapii

Oferta Centrum Psychoterapii

Masz ostatnio gorszy okres, czujesz wzmożone przygnębienie, smutek, lęk czy złość? A może taki okres trwa już bardzo długo, zbyt długo… i wpływa negatywnie na Twoje codzienne funkcjonowanie, relacje z bliskimi, pracę zawodową.

Skoro tu jesteś to może oznaczać, że chcesz to zmienić, tak aby Twoje życie było łatwiejsze, dawało Ci więcej satysfakcji.

Wszystko z myślą

o Tobie

Kto może skorzystać z konsultacji?

Zastanawiasz się?

 • Osoby dorosłe
 • Młodzież *
 • Dzieci *
 • Rodzice mający trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi lub podejrzewający poważny problem u swoich dorastających dzieci
 • Nauczyciele i wychowawcy

* Kiedy dziecko lub osoba niepełnoletnia chce skorzystać z rozmowy wspierającej lub terapii wyrażona musi być zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. W przypadku, kiedy dziecko lub młodzież chce zakomunikować poważny problem, który dotyczy jego osoby, a także związany jest z najbliższym środowiskiem dziecka, zgoda opiekuna prawnego nie jest wymagana.

Dla kogo jest psychoterapia?

Jeżeli w swoim życiu...

 • masz poczucie braku kontroli nad swoim życiem i emocjami, np. wybuchy gniewu, płaczu
 • czujesz obniżony nastrój, stany depresyjne
 • jesteś w trudnej sytuacji życiowe
Czytaj więcej

Chcesz i pragniesz...

 • poznać wzorce swojego postępowania
 • zacząć przełamywać swoje ograniczenia
 • bardziej świadomie przeżywać każdy dzień
 • poszerzać swoją świadomość
Czytaj więcej

Oprócz tego objawy oraz zaburzenia w jakich między innymi pomagamy...

 • Uzależnienie chemiczne od alkoholu, narkotyków, leków oraz innych środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy
 • Uzależnienie behawioralne – od czynności – hazard, pornografia, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm, masturbacja, gry...
Czytaj więcej

Warsztaty

Obecnie Centrum Psychoterapii – Twoja Perspektywa realizuje zajęcia profilaktyczne oraz psychoedukacyjne w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, szkolenia dla nauczycieli, wykłady psychoedukacyjne dla rodziców podczas szkolnych wywiadówek. Temat zajęć wybierany jest indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem placówki.

Szkolenia

Proponujemy również szkolenia instytucjom, takim jak: PCPR, Domy Dziecka, MOW, GOPSY/MGKRPA i GKRPA/PPP – Poradniom Psychologiczno- Pedagogicznym oraz innym placówkom lokalnym, oświatowym, NFZ. Oto przykładowe z nich:

 • “To jak będzie wygadać Twoje życie zależy tylko od Ciebie.”
 • “Możesz poradzić sobie ze spadkiem nastroju- o szeroko rozumianej depresji.”

Profilaktyka

Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest też jednym ze sposobów reagowania na zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznawanych za dolegliwe społecznie.
Do podstawowych celów działań profilaktycznych należy zaliczyć:

 • Promocję zdrowia i edukację zdrowotną nastawioną na kształtowanie umiejętności życiowych w radzeniu sobie z problemami
 • Zapobieganie wystąpieniu szkód, głównie poprzez eliminację czynników ryzyka, a rozwijanie czynników chroniących, budowanie więzi z rodzicami, rówieśnikami, zachęcanie do zdrowego stylu życia, aktywnego i prozdrowotnego spędzania czasu wolnego
 • Minimalizowanie szkód spowodowanych uzależnieniem, w tym poprawę relacji z innymi, zmianę niekorzystnego środowiska. (Materiał dydaktyczny, Edukator Profilaktyki uzależnień behawioralnych, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju).

Więcej o psychoterapii

Modalności, w których pracujemy:

Psychoterapia Poznawczo- Behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna opiera się na analizie uczuć, myśli i zachowań. Przeżywane emocje oraz zachowania mają wpływ na postrzeganie świata i własnej osoby. Powstają one zwykle w dzieciństwie i powodują myśli automatyczne, które decydują o tym...

Czytaj więcej

Terapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt osadzona jest w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Podstawowym założeniem terapii Gestalt jest przede wszystkim doświadczanie życia w teraźniejszości, czyli słynne „tu i teraz” oraz to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy i możliwość...

Czytaj więcej

Pozostałe modalnści

Terapia psychodynamiczna, terapia psychoanalityczna, terapia humanistyczno-egzystencjalna, terapia intergratywna, terapia systemowa. Kliknij poniżej i przeczytaj o nich więcej informacji.

Czytaj więcej

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jeśli coś Cię nurtuje

Jak wygląda pierwsze spotkanie z terapeutą?

Konsultacja, bo tak nazywa się pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, ma na celu zorientowanie się, co stanowi problem...

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to spotkania psychoterapeuty z pacjentem/klientem, których celem jest wyjaśnienie źródeł oraz lepsze poznanie,...

Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi/klientowi w rozwoju, stwarzając warunki akceptacji i bezpieczeństwa tak, aby praca...

Psychoterapeuta, psycholog, psychiatra, interwent kryzysowy. Jakie są różnice?

Czasami najtrudniej jest zacząć. U kogo szukać pomocy? Psychoterapeuta, psycholog, psychiatra, a może interwent?Wyjaśniamy...

Jak długo trwa psychoterapia?

Długość trwania psychoterapii zależy od nurtu, w którym pracuje psychoterapeuta oraz od trudności, z którymi zmaga się...

„Nie mam poważnych problemów”, czy terapia ma dla mnie w ogóle sens?

Psychoterapia zajmuję się nie tylko zdiagnozowanymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi. Terapia pomaga w szerokim zakresie...

Co to jest kontrakt psychoterapeutyczny?

Na początku procesu terapeutycznego psychoterapeuta zawiera z pacjentem/klientem kontrakt, który wynika z zasady poszanowania...