Zadzwoń: 787 766 028

Skontaktuj się z nami

Anna Krakówka-Kowalska
Anna Krakówka-Kowalska

Witam Państwa serdecznie

Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacji oraz Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Jestem absolwentką Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Psychoterapeutów Uzależnień MOSTU w Krakowie.
Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach z zakresu samorozwoju, psychologii i terapii uzależnień.
Pracuję z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych takich jak alkohol, leki, narkotyki oraz osobami uzależnionymi behawioralnie – od czynności: uzależnienie od internetu, seksu, hazardu. Prowadzę również terapię osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików.
Na co dzień prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz terapeutyczną grupę wsparcia.
Od trzech lat pracuję w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień PCTU Koninki, gdzie prowadzę terapię indywidualną, grupy terapeutyczne, treningowe i warsztatowe dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.
W latach 2016 – 2019 zdobywałam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w Centrum Zdrowia Psychicznego Pro-Vita w Krakowie oraz w Prywatnych Placówkach Odwykowych.
Od 2009 do 2014 roku – Byłam członkiem w zarządach stowarzyszeń trzeźwościowych. Tworzyłam i prowadziłam grupy samopomocowe oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych.
Swoją pracę terapeutyczną regularnie superwizuję w superwizji koleżeńskiej jak i w superwizji grupowej.
W terapii skupiam się na indywidualnym podejściu do każdego klienta. Pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym, ale korzystam również z systemowej terapii rodzin oraz terapii IFS.
W wolnych chwilach uprawiam turystykę górską oraz narciarstwo biegowe.