Zadzwoń: 787 766 028

Skontaktuj się z nami

Beata Paluszek
Beata Paluszek

W

Kierownik Merytoryczny Centrum

Witam Państwa bardzo serdecznie

Nazywam się Beata Paluszek, ukończyłam prawo na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe „Interwencja kryzysowa- kryzysy psychologiczne” na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2021 roku rozpoczęłam szkołę psychoterapeutyczną w Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie.
Przez ostatnie 11 lat pracowałam w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, gdzie prowadziłam
działania z różnymi grupami społecznymi, świadczyłam usługi animacyjne,
mentoring, tutoring, opiekowałam się Młodzieżową Radą Miejską, realizowałam i
koordynowałam projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie
publiczne, społeczne, obywatelskie. Prowadziłam też liczne warsztaty z młodzieżą podczas projektów, wymian młodzieżowych na temat: komunikacji międzykulturowej, powstawania stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i tego w jaki sposób jej przeciwdziałać.
Dodatkowo, w tym samym czasie pracowałam w roli trenerki samodzielności, w ramach projektu pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w Fundacji Aktywizacja oraz byłam animatorką w projekcie „Nawigator-kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” PROWES.
Od lipca 2021 r. pracuję jako animatorka kultury w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.
Poza pracą udzielałam się również jako działaczka społeczno-kulturalna, współpracuję z różnymi organizacjami feministycznymi, wspierającymi osoby zagrożone przemocą, dyskryminacją, np. ze względu na płeć.
W swoim środowisku realizowałam w tym obszarze różne inicjatywy, projekty wzmacniające kobiety i dorastające dziewczyny, np. „Razem mocniejsze- dziewczyny wspierają nie tylko dziewczyny”, w ramach którego uczestniczki projektu wzięły udział w warsztacie antydyskryminacyjnym i zorganizowały kampanię na temat ciałopozytywności. Koordynowałam również Kampanię społeczną dotyczącą catcallingu, zorganizowaną także przez młode dziewczyny w przestrzeni
publicznej. W 2022 roku będę realizować z koleżankami ze stowarzyszenia Podkarpackie
Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin projekty “Dziewczyny budują” i “Dziewczęcy łącznik”, w których zajmiemy się niwelowaniem problemu dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć wśród młodych dziewczyn.
Ponadto zwołuję w Lubaczowie Krąg Kobiet, to jest przestrzeń, w której kobiety mogą się wzajemnie wspierać, solidaryzować i wysłuchać bez oceniania, porównywania i rywalizacji.
Prowadziłam także różne działania z lokalnymi organizacjami, tj. LCIS „Nasza Przyszłość”, Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości VIA (skupiające osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione) oraz grupami nieformalnymi AA, DDA, Al- Anon. W ramach tej współpracy prowadziłam grupę DDA, realizowałam inicjatywy, warsztaty profilaktyczne, projekty, np. „Pięć filarów trzeźwego stylu życia”, „Skrzydła uszyte na miarę- rozwój dziecka szansą na lepsze jutro” z udziałem wychowanków z Domu Dziecka.
Ukończyłam wiele szkoleń, warsztatów dotyczących m.in. współpracy, komunikacji.
Szkolenia pomagają mi budować partnerstwo z osobami, z którymi współpracuję oraz tworzyć z nimi przestrzeń do autentycznego dialogu, np.:

  • „Bez zgody na przemoc- czyli jak przeciwdziałać przemocy wobec dziewcząt i nastolatek”, Fundacja Autonomia,
  • Szkolenie Dziewczyńskie Centrum Mocy- Jak zacząć? Szkolenie dla osób
    pracujących z dziewczynkami, Fundacja Autonomia,
  • Warsztat „Dialog, a nie monolog. Jak współpracować razem”, Joanna Szeluga,
  • „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dla Profilaktyków pracujących z młodzieżą” FUNDACJA KONSTRUKTYWNEGO ROZWOJU. Elementem szkolenia było 20 godzin stażu w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy,
  • Szkolenie „Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi”, ToBeBusiness& Education, Małgorzata Łuba,
  • Warsztat budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony WenDo, Fundacja Autonomia,
  • Warsztaty antydyskryminacyjne „Wobec mowy nienawiści” – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
  • „Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji.

Od wielu lat interesuję się psychologią, rozwojem osobistym, psychosomatyką, pracą z ciałem, brałam udział w warsztatach prowadzonych metodą Lowena, tj. „Czy ja wystarczam”, „Miednica i serce”, „JESTEM- Core Enegetics i TRE”, „Blisko nie za blisko”, w warsztatach z Biodanzy oraz w zajęciach „Wewnętrzne dziecko- praca z emocjami”. W ciągu swojego życia uczestniczyłam też w wielu innych webinarach, kursach, które służyły mojemu rozwojowi, pogłębianiu świadomości siebie oraz poszerzaniu wiedzy psychologicznej.
Obecnie, w nowym miejscu pracy, planuję wykorzystywać sztukę, kulturę jako narzędzie
rozwoju osobistego, pretekst do zaglądania w głąb siebie. Krzysztof Kieślowski powiedział kiedyś słowa, z którymi się mocno identyfikuję: „Istotne jest to czego nie mówimy, do czego się
nie przyznajemy, nawet przed samym sobą. To czego się wstydzimy, co nas boli. Bo boimy się
słabości i tego, by pokazać co nas boli albo cieszy, by nie okazało się to naiwne, malutkie.” To właśnie staram się pokazać… Próbuję wleźć z kamerą do serca, do brzucha nawet.
Najważniejsze z tego co dzieje się w człowieku, znajduje się w brzuchu.” Mnie podobnie, jak reżysera, najbardziej interesuje z człowieka to, co nosi on w “brzuchu”, jego emocje, potrzeby, pragnienia.
Na co dzień, w życiu wspiera mnie przebywanie w naturze, szczególnie w lesie, odpręża mnie oglądanie filmów, czytanie, spotkania z bliskimi osobami, spacery, joga, patrzenie na wieloryby, interesuję się też astrologią.