Zadzwoń: 787 766 028

Skontaktuj się z nami

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to spotkania psychoterapeuty z pacjentem/klientem, których celem jest wyjaśnienie źródeł oraz lepsze poznanie, złagodzenie lub wyeliminowanie problemów pacjenta/klienta. Psychoterapia powinna odbywać się przynajmniej raz w tygodniu lub częściej w zależności od trudności potencjalnego problemu pacjenta/klienta. Sesja terapeutyczna z reguły trwa około 50 minut.
Psychoterapia to dążenie do znalezienia nowych rozwiązań, sposobów zachowania w określonych sytuacjach. Podczas terapii możemy uzyskać szersze spojrzenie na siebie oraz uzmysłowić sobie utrwalone wzorce w sposobie myślenia i zachowania. Ponadto psychoterapia daje możliwość poszerzania samoświadomości, co prowadzi do zwiększania odpowiedzialności za swoje decyzje. Człowiek bardziej świadomy swoich uczuć i myśli może być bardziej szczęśliwy, czerpiąc z życia jak najwięcej.
Psychoterapia to proces, który polega na dogłębnym zrozumieniu siebie, swoich trudności, źródeł problemu, często dotyka sfer trudnych dla pacjenta/klienta. Celem psychoterapii jest przynoszenie ulgi i uczynienie życia szczęśliwszym. Psychoterapeuta pomaga klientowi rozwijać i odkrywać swój potencjał oraz kształtować osobowość.
Relacja terapeutyczna, zadawanie konstruktywnych pytań przez psychoterapeutę stwarza pacjentowi/klientowi możliwość przyjrzenia się sobie, swoim ograniczeniom, funkcjonowaniu, zasobom, które odkryte w odpowiednim momencie stają się motorem napędowym do zmiany myślenia, postrzegania siebie i rzeczywistości, która otacza pacjenta/klienta.
W trakcie psychoterapii między psychoterapeutą a pacjentem/klientem tworzy się relacja terapeutyczna, która odpowiada za poprawę funkcjonowania w sferze danego problemu/wyzwania oraz przyśpiesza odnalezienie przez pacjenta/klienta najwłaściwszego kierunku poradzenia sobie z własnymi trudnościami. Relacja ta, oparta przede wszystkim na zaufaniu do psychoterapeuty, poczuciu bezpieczeństwa i ciągłego wsparcia z jego strony, przy właściwej pracy pacjenta/klienta pomaga osiągać stabilność emocjonalną. Relacja polega również na konstruktywnych odczuciach pacjenta/klienta w dostrzeganiu rozumiejącego i wspierającego terapeuty, co staję się efektywnym czynnikiem leczącym oraz dynamicznie rozwijającym i podtrzymującym proces terapii.
Techniki, jakimi może posługiwać się w pracy psychoterapeuta poznawczo- behawioralny to: bardzo cenny dialog motywujący (DM), restrukturyzacja poznawcza, relaksacja, klaryfikacja, pytania otwarte, odzwierciedlenia, zadania domowe, ekspozycje (najczęściej w pracy z lękiem) i wiele innych technik poznawczych i behawioralnych.
W terapii Gestalt są to m.in.: Zasada „teraz”, Zasada „Ja i Ty”, „Kontinuum świadomości”, „Dialog między różnymi częściami siebie”, „Rozmowa z pustym krzesłem”.
Psychoterapia par najczęściej odbywa się raz na dwa tygodnie i trwa około 90 minut i może ją prowadzić dwóch psychoterapeutów, w zależności od potrzeby partnerów i możliwości gabinetu.
Do pięciu pierwszych spotkań mają miejsce spotkania diagnozujące, które mają na celu poznanie pacjenta/klienta, zebranie dokładnego wywiadu psychologicznego w celu zbadania jak największej liczby obszarów pacjenta/klienta i ustalenie wstępnej diagnozy, ułożenia początkowej strategii terapii, sprawdzenie oczekiwań pacjenta/klienta.
Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa – to cykl indywidualnych spotkań z terapeutą mających na celu pracę nad określonym problemem, obejmuje kilkanaście spotkań z terapeutą, które odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, w ustalonym przez obie strony czasie. Jej celem jest rozwiązanie konkretnego problemu, poradzenie sobie z nagłą kryzysową sytuacją.
Psychoterapia indywidualna długoterminowa – to cykl indywidualnych cotygodniowych spotkań z terapeutą przez dłuższy okres czasu, który nie jest jednoznacznie określony na początku terapii, mających na celu gruntowne poznanie i zrozumienie siebie oraz własnych uczuć, myśli i zachowań w różnych sytuacjach wobec różnych osób, a także wobec samego siebie. Celem terapii długoterminowej jest nie tylko poradzenie sobie z bieżącymi problemami, lecz pogłębienie samoświadomości i samoakceptacji oraz zmiana funkcjonowania w życiu.

Przeszukaj naszą bazę wiedzy

Twoja Perspektywa

Więcej odpowiedzi

Jak wygląda pierwsze spotkanie z terapeutą?

Konsultacja, bo tak nazywa się pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, ma na celu zorientowanie się,...

Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi/klientowi w rozwoju, stwarzając warunki akceptacji i...

Psychoterapeuta, psycholog, psychiatra, interwent kryzysowy. Jakie są różnice?

Czasami najtrudniej jest zacząć. U kogo szukać pomocy? Psychoterapeuta, psycholog, psychiatra, a...

Jak długo trwa psychoterapia?

Długość trwania psychoterapii zależy od nurtu, w którym pracuje psychoterapeuta oraz od trudności,...

„Nie mam poważnych problemów”, czy terapia ma dla mnie w ogóle sens?

Psychoterapia zajmuję się nie tylko zdiagnozowanymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi....

Co to jest kontrakt psychoterapeutyczny?

Na początku procesu terapeutycznego psychoterapeuta zawiera z pacjentem/klientem kontrakt, który...

Zapraszamy

37-600 Lubaczów,
ul. Mickiewicza 3

Poniedziałek – Piątek

od 8.00 do 21.00

Sobota – od 8.00 do 15.00

Dojazd