Zadzwoń: 787 766 028

Skontaktuj się z nami

O psychoterapii indywidualnej

Psychoterapia indywidualna kierowana jest do osób, które odczuwają w swoim życiu dyskomfort i potrzebują pomocy w przejściu przez proces radzenia sobie z własnymi trudnościami, problemami czy zaburzeniami psychologicznymi.

Celem terapii jest nie tylko przezwyciężenie trudności emocjonalnych, znalezienie źródeł zaburzeń, lecz także wspieranie i rozwój osobowości, jak czytamy na stronach psychoterapii Gestalt.

Psychoterapią nazywamy kontakt psychoterapeuty z pacjentem/klientem przynajmniej raz w tygodniu, który trwa około 50 minut. Pacjent po konsultacji decyduje się na głębsze przyjrzenie się swoim trudnościom i problemom osobistym. Psychoterapię można rozpocząć od pierwszego spotkania, które zaczyna się od zebrania wywiadu.

Choć w większości przypadków psychoterapia jest skuteczną metodą pomocy psychologicznej, czasem jednak zdarzają się sytuacje, kiedy niezbędna jest konsultacja psychiatryczna. Przy problemach psychiatrycznych psychoterapia wspomagana jest farmakoterapią.

Po ustaleniu diagnozy najczęściej podpisywany jest kontrakt terapeutyczny, który jest bardzo ważnym czynnikiem zobowiązującym pacjenta/klienta oraz psychoterapeutę do wspólnych działań na rzecz zdrowienia osoby zgłaszającej problem. Kontrakt określa jasno zasady współpracy, które są niezbędne do przeprowadzenia efektywnej terapii.

Po etapie diagnostycznym, który zazwyczaj trwa do 5 sesji, każda kolejna sesja terapeutyczna z osobą dorosłą powinna odbywać się przynajmniej jeden raz w tygodniu lub częściej oraz trwać około 50 minut. W przypadku terapii par sesja może trwać około 90 minut co 2 tygodnie. Czas sesji może być wydłużony do 90 minut również w pracy z niektórymi zaburzeniami takimi jak PTSD czy OCD (wydłużony czas zależy od nurtu psychoterapii, w którym pracuje psychoterapeuta). W przypadku dzieci i młodzieży czas sesji terapeutycznej dostosowany jest do możliwości młodego pacjenta/klienta. Kiedy na terapię trafiają dzieci i młodzież, w początkowym etapie przeprowadza się jedno spotkanie konsultacyjne z samym rodzicem celem zebrania dokładnego wywiadu, a następnie cztery spotkania diagnostyczne z dzieckiem lub młodą osobą. Jest to bardzo ważne, ponieważ osoba niepełnoletnia zachęcona przez rodziców do terapii może nie dostarczyć wielu znaczących informacji do przeprowadzenia terapii dostosowanej do potrzeb młodego pacjenta/klienta.

Przeszukaj naszą bazę wiedzy

Twoja Perspektywa

Więcej o psychoterapii

Terapia intergratywna

Terapia w nurcie integratywnym wyróżnia się możliwością połączenia kilku nurtów terapeutycznych,...

Terapia psychodynamiczna

Zakłada się, że zachowanie człowieka uwarunkowanie jest nieuświadomionymi, wewnętrznymi...

O interwencji kryzysowej

Standardowa Interwencja Kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia...

Terapia psychoanalityczna

Zakłada się, że problemy z którymi mierzy się dana osoba związane są ze strukturą osobowości, a...

Terapia humanistyczno-egzystencjalna

Nurt ten zakłada, że zaburzenia wynikają z konfliktu między „ja realnym” a „ja idealnym”. Problemy...

O psychoterapii grupowej

Psychoterapia grupowa to kontakt jednego lub kliku terapeutów z grupą osób mających problem np....

Terapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt osadzona jest w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Podstawowym założeniem...

Terapia systemowa

Terapia w nurcie systemowym nazywana jest również terapią par i rodzin. Skupia się na poprawie...

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna opiera się na analizie uczuć, myśli i zachowań. Przeżywane...

Zapraszamy

37-600 Lubaczów,
ul. Mickiewicza 3

Poniedziałek – Piątek

od 8.00 do 21.00

Sobota – od 8.00 do 15.00

Dojazd