Zadzwoń: 787 766 028

Skontaktuj się z nami

Terapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt osadzona jest w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Podstawowym założeniem terapii Gestalt jest przede wszystkim doświadczanie życia w teraźniejszości, czyli słynne „tu i teraz” oraz to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy i możliwość korzystnego funkcjonowania w środowisku, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego. Zgodnie z myślą Gestaltu cierpienie psychiczne powstaje wtedy, gdy potrzeby, emocje i pragnienia pozostają poza obszarem świadomości danej osoby. Dlatego istotą psychoterapii Gestalt jest budowanie świadomości siebie oraz tego, co zaburza osobie kontakt ze światem, będąc w ten sposób źródłem jej cierpienia. Twórcy Gestaltu postrzegali również człowieka i jego trudności w sposób holistyczny, bo według nich, zarówno psychika, jak i ciało znają odpowiedź na to czego potrzebujemy, a człowiek w sposób naturalny będzie dążyć do zachowania równowagi organizmu (proces homeostazy).
Głównym celem psychoterapii Gestalt jest wsparcie klienta w realizacji jego potencjału, wzmacnianie jego prawdziwych potrzeb, integracja jego osobowości oraz przywrócenie poczucia odpowiedzialności za własne życie. W Gestalcie zachęca się klienta do podejmowania działań „w zgodzie ze sobą”, i w oparciu o to, co jest możliwe w jego środowisku. Stąd psychoterapia Gestalt ukierunkowana jest właśnie na rozwój świadomości klienta: jego emocji, myśli, zachowań w kontakcie z drugim człowiekiem. W psychoterapii Gestalt duży nacisk kładzie się także na to, żeby klient uczył się brać odpowiedzialność za siebie, swoje decyzje, zachowanie, emocje, myśli i życie.
Najważniejszym czynnikiem leczącym w psychoterapii Gestalt, mającym ogromne znaczenie dla zmiany w funkcjonowaniu klienta, jest kontakt z terapeutą, czyli niepowtarzalna, oparta na zaufaniu i budowana w czasie relacja. Dla podejścia Gestalt bardzo charakterystyczne jest to, że terapeuta dzieli się z klientem swoimi emocjami, myślami, wyobrażeniami. Czasami przytacza fakty ze swojego życia. „Wnosi” jednak to, co dzieje się po jego stronie wtedy, gdy może to być pomocne dla klienta; mając na uwadze jego dobro i cele na które są umówieni. Struktura terapii Gestalt pozostawia dużo „przestrzeni” klientowi, choć oczywiście terapeuta jest w niej aktywny i zaangażowany, współtworzy ją z klientem zgodnie z zakresem odpowiedzialności każdego z nich. Warto w tym miejscu przytoczyć jedne z ważniejszych słów F. Perlsa, założyciela psychoterapii Gestalt:
„Ja robię swoje, a ty robisz swoje. Nie jestem na tym świecie po to, by spełniać twoje oczekiwania, a ty nie jesteś na tym świecie, by spełniać moje. Ty jesteś ty, a ja jestem ja. I jeśli przypadkiem natrafimy na siebie- to wspaniale. Jeśli nie- to nic nie można na to poradzić.” (Fritz Perls, „GestaltTherapyVerbatim”, 1969)

Źródła:

Źródła:

Przeszukaj naszą bazę wiedzy

Twoja Perspektywa

Więcej o psychoterapii

Terapia intergratywna

Terapia w nurcie integratywnym wyróżnia się możliwością połączenia kilku nurtów terapeutycznych,...

Terapia psychodynamiczna

Zakłada się, że zachowanie człowieka uwarunkowanie jest nieuświadomionymi, wewnętrznymi...

O interwencji kryzysowej

Standardowa Interwencja Kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia...

Terapia psychoanalityczna

Zakłada się, że problemy z którymi mierzy się dana osoba związane są ze strukturą osobowości, a...

Terapia humanistyczno-egzystencjalna

Nurt ten zakłada, że zaburzenia wynikają z konfliktu między „ja realnym” a „ja idealnym”. Problemy...

O psychoterapii grupowej

Psychoterapia grupowa to kontakt jednego lub kliku terapeutów z grupą osób mających problem np....

Terapia systemowa

Terapia w nurcie systemowym nazywana jest również terapią par i rodzin. Skupia się na poprawie...

O psychoterapii indywidualnej

Psychoterapia indywidualna kierowana jest do osób, które odczuwają w swoim życiu dyskomfort i...

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna opiera się na analizie uczuć, myśli i zachowań. Przeżywane...

Zapraszamy

37-600 Lubaczów,
ul. Mickiewicza 3

Poniedziałek – Piątek

od 8.00 do 21.00

Sobota – od 8.00 do 15.00

Dojazd