Zadzwoń: 787 766 028

Skontaktuj się z nami

Barbara Osiecka
Barbara Osiecka

Witam Państwa Bardzo Serdecznie

            Nazywam się Barbara Osiecka, jestem Psychologiem i Psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.  Jestem także absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunek pedagogika. Ukończyłam również studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej (rewalidacji).

            Zajmuję się pomocą psychologiczną adresowaną do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Od 2015r doskonale swój warsztat pracy pracując z młodzieżą, dziećmi oraz osobami dorosłymi.
W czasie studiów pracowałam jako tutor w Akademii Przyszłości w Rzeszowie a także jako Koordynator ds. Wdrożeń, szkoliłam trenerów i wolontariuszy przygotowując ich do pracy z dziećmi. Jestem psychologiem  w szkole podstawowej, w przedszkolu oraz w domu dziecka. Prowadzę zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w formie indywidualnej oraz grupowej. W pracy indywidualnej opieram się o metody terapii poznawczo behawioralnej wykorzystując wiele technik, mających na celu zmianę wzorców myślenia, emocji i zachowań. Swoje kompetencje rozwijam poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii, zgłębiam literaturę specjalistyczną oraz uczestniczę systematycznie w Spotkaniach Klinicznych.

            Oferuję pomoc dla osób, które doświadczają trudności, pragną poznać ich przyczyny, jak również wprowadzić zmiany w życiu, tak by było ono bardziej satysfakcjonujące. Pomoc polega przede wszystkim na zidentyfikowaniu czynnika, który  odpowiada za pojawienie się u klienta kryzysu. Po poznaniu  problemu i czynnika go wywołującego, udzielam klientom dobranego do ich potrzeb wsparcia psychologicznego.  Celem każdej konsultacji/terapii jest wysłuchanie klienta, zrozumienie go, ustalenie celu terapii, okazanie empatii oraz współtowarzyszenie mu w procesie terapeutycznym. Pomagam w zmianie myślenia o sobie, modyfikacji  zachowań i postaw. Pracuję nad zaburzeniami w komunikacji międzyludzkiej, trudnościami w relacjach rodzinnych i partnerskich,  zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, nastroju. Udzielam wsparcia w sytuacjach kryzysowych a także wspomagam w rozwijaniu kompetencji społecznych i osobistych (asertywność, radzenie sobie ze stresem, samoocena)

            Na pierwszym miejscu zawsze stawiam dobro klientów a do każdego problemu podchodzę indywidualnie i z zaangażowaniem tworząc atmosferę bezpieczeństwa i zrozumienia.