Zadzwoń: 787 766 028

Skontaktuj się z nami

Izabela Madej
Izabela Madej

Witam Państwa Bardzo Serdecznie

Nazywam się Izabela Madej, jestem magistrem pedagogiki z 11-letnim doświadczeniem na stanowisku pedagoga. Odkąd pamiętam interesowałam się udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom w trudnej sytuacji życiowej, dlatego zdecydowałam się na studia pedagogiczne, a następnie na pracę z młodzieżą szkolną na stanowisku pedagoga.

Wyższe wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym ze specjalnością psychoprofilaktyka społeczna. Chcąc się rozwijać i doskonalić ukończyłam studia podyplomowe: „Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii”. Obecnie, aby jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w udzielaniu wsparcia i pomocy, jestem w trakcie studiów magisterskich z Psychologii.

Aby jeszcze dogłębniej poznać psychikę człowieka, zdobyć nowe umiejętności i wiedzę kliniczną odnośnie zaburzeń, z jakimi zmagają się osoby cierpiące, w najbliższej przyszłości planuję rozpocząć specjalistyczne szkolenie z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Ponadto przez cały czas poszerzam swoje kwalifikacje podczas różnych szkoleń, warsztatów czy konferencji.

Swoją przygodę z pracą na stanowisku pedagoga rozpoczęłam od półrocznego stażu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Od 2010 r. pracuję w Szkole Ponadpodstawowej, gdzie moja praca skupia się przede wszystkim na udzielaniu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze startem w grupie szkolnej, niską samooceną, niepokojami w życiu emocjonalnym i społecznym oraz z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze. W swojej pracy projektuję i monitoruję działania interwencyjne w stosunku do uczniów oraz zajmuję się poradnictwem dla ich prawnych opiekunów. Ponadto przez lata tworzyłam i prowadziłam działania profilaktyczne dla młodych ludzi i ich rodziców.

Jako Oligofrenopedagog prowadzę zajęcia rewalidacyjne z młodzieżą w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej oraz terapię pedagogiczną z elementami socjoterapii. Dodatkowo przez trzy lata pełniłam specjalistyczne usługi opiekuńcze z dzieckiem ze spektrum autyzmu w młodszym wieku szkolnym.

Na co dzień jestem żoną i mamą dwójki wspaniałych dzieci, z nieodpartym zainteresowaniem obserwuje ich rozwój i staram się ich wspierać, by wyrosły na szczęśliwych dorosłych.

Wszystkie działania, które podejmuję w Centrum Psychoterapii – Twoja Perspektywa nadzorowane są przez Certyfikowanego Psychoterapeutę Poznawczo-Behawioralnego oraz Certyfikowanego Specjalistę Psychoterapii Uzależnień, a także przez inne osoby bezpośrednio współpracujące z Centrum, psychoterapeutów w trakcie specjalizacji i lekarzy psychiatrów.