Zadzwoń: 787 766 028

Skontaktuj się z nami

Łukasz Antosz
W

Założyciel Centrum

 

Witam Państwa bardzo serdecznie

Nazywam się Łukasz Antosz – jako psychoterapeuta przez ostatnie lata swojej pracy z zachwytem obserwuje jak rozwija się psychoterapia na całym świecie, a przede wszystkim w Polsce.
Zajmując się psychoterapią w naszym regionie mojej uwadze nie uszedł fakt jak niestety zaniedbany jest w tym aspekcie powiat lubaczowski – brak specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego – w szczególności psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów, co bezpośrednio wiąże się z ograniczonym dostępem do fachowej pomocy medycznej oraz psychoterapeutycznej.
Jest to bardzo przykre, ponieważ wiele osób nie otrzymało na czas odpowiedniej pomocy i osoby, które mierzyły się z zaburzeniem nastroju (przede wszystkim depresją) – podjęły decyzję o odebraniu sobie życia. Niestety, według statystyk, taką decyzję w Polsce rokrocznie podejmuje ponad 5200 osób (prawie dwukrotnie więcej niż ginie w wypadkach samochodowych), czyli co 2 godziny ktoś w naszym kraju obiera sobie życie. Jeżeli chodzi o skalę światową, jest to ponad 800 000 osób rocznie, czyli co 39 sekund jeden człowiek odbiera sobie życie.
Zaburzenia nastroju to tylko jedna grupa zaburzeń, która bardzo mocno destabilizuje całe życie. 14% populacji cierpi na zaburzenia lękowe, czyli co siódma osoba ma lub będzie miała problem z lękiem o podłożu klinicznym. Nie wspomnę o innych zaburzeniach czy problemach jak zaburzenia odżywania, uzależnienia, zaburzenia osobowości czy też trudności w relacji partnerskiej czy małżeńskiej, nagłe kryzysy życiowe na które nie jesteśmy w stanie się przygotować – wszystkie te trudności powodują znaczny spadek naszej jakości życia i pozbawiania się konstruktywnych perspektyw, dobrych dla nas i naszego życia, które powinny być dla nas oczywiste.
Biorąc pod uwagę powyższe od dłuższego czasu zastanawiałem się jak wpłynąć na zmianę tej sytuacji przynajmniej w naszym regionie.
Pomysł na stworzenie takiego miejsca kiełkował w mojej głowie od kilku lat, mając na celu zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej w powiecie lubaczowskim, a także pacjentom/klientom w całej Polsce i w innym miejscu na świecie w formie online.
Jestem bardzo usatysfakcjonowany podjęciem decyzji o tym, aby w naszym regionie stworzyć profesjonale Centrum Psychoterapii pod nazwą „Twoja Perspektywa”, gdzie chcemy łączyć różne zbadane i efektywne oddziaływania psychoterapeutyczne wraz z włączeniem odpowiednich działań psychiatrycznych, by skutecznie leczyć psychikę ludzką. Poprzez te oddziaływania pragniemy pomagać Państwu w osiągnięciu perspektywy takiej, która będzie dla Państwa konstruktywna, odpowiednia – zmieniając to co niekorzystne, wprowadzając zdrowe i nowe możliwości odczuwania większej satysfakcji z życia.

Specjalizacja:
Pracuje z dziećmi od 8 roku życia, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Specjalizuję się w terapii zaburzeń osobowości, psychoterapii uzależnień, zaburzeniach stresowych, przede wszystkim PTSD, zaburzeniach nastroju, takich jak: depresja, zaburzenia afektywno dwubiegunowe, zaburzenia lękowe: zaburzenie lęku uogólnionego, OCD (zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), napady paniki, fobia społeczna, agorafobia, lęk o własne zdrowie (hipochondria). Przyjmuję pacjentów z obniżoną samooceną, niskim poczuciem własnej wartości, osoby przeżywające kryzys, kryzys tożsamości, wypalenie zawodowe, kryzys egzystencjalny, który często odnosi się do sensu życia. Zajmuję się również terapią par. Ponadto pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywania: anoreksję, bulimię, napadowe objadanie.
Podejmuję się pracy ze złożonymi przypadkami osób, które od lat zmagają się z trudnościami dla nich niezrozumiałymi. Jest to dla mnie bardzo inspirujące, kiedy złożoność problemów skłania do dynamicznej konceptualizacji (rozumienia pacjenta) o pojawiające się nowe informacje oraz dostosowanie interwencji terapeutycznych oraz uruchomienia odpowiednich strategii rozwiązujących problemy osób korzystających u mnie z psychoterapii.

Wykształcenie:
Jestem Pedagogiem, Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (nr cert. PARPA 1905) oraz Certyfikowanym Psychoterapeutą Poznawczo- Behawioralnym (nr cert. PTTPB 1125).
Ponadto należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB i EuropeanAssociation for Behavioural and CognitiveTherapies (EABCT). Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Regularnie korzystam z superwizji indywidualnej u Certyfikowanej Psychoterapeutki oraz Superwizorki dr n. społ. Doroty Nowocin. W swojej pracy przestrzegam kodeksu etyki zawodowej specjalisty psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.
W swojej dotychczasowej praktyce klinicznej uczę się od najwybitniejszych specjalistów psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów z Polski oraz z zagranicy, m. in.:
Agnieszka Popiel- lek. psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta/superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, kierownik szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej oaz kliniki terapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS – Uniwersytet SWPS Warszawa
dr Ewa Pragłowska – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta/superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, kierownik szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej oaz kliniki terapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS- Uniwersytet SWPS Warszawa
dr Artur Wiśniewski – lek. psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta/superwizor terapii poznawczo-behawioralnej – Uniwersytet SWPS Warszawa
mgr Ida Derezińska- Psycholog Kliniczny, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Cory F. Newman – Director of the Center for CognitiveTherapy, and Professor of Psychology, in Psychiatry at the Perelman School of Medicineat the University of Pennsylvania
mgr Sławomir Grab – psycholog kliniczny, specjalista oraz superwizor psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Stalowej Woli
mgr Jacek Kasprzak – psycholog kliniczny, specjalista oraz superwizor psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, dyrektor Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze oraz Dyrektor Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR w Kamiennej Górze
Eduardo Keegan – Uniwersytet w Buenos Aires
mgr Małgorzata Łuba – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna – Centrum CBT Warszawa
n.med. Artur Kołakowski – specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, superwizor – Poza Schematami, Warszawa.
mgr Anna Lewandowska psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży – tharapytool.pl
dr hab. n. med. Anita Bryńska – specjalista psychiatra, pierwszy w Polsce certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralnego oraz drugi certyfikowany superwizor terapii poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie kliniczne:
Moje pierwsze kroki w nieprofesjonalnej pomocy ludziom sięgają 2005 roku, kiedy jeszcze owa pomoc opierała się wyłącznie na własnym doświadczeniu i wspieraniu wówczas przede wszystkim osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych, stosowaniu rozmów profilaktyczno-interwencyjnych oraz wspierających. Uczestniczyłem w różnych warsztatach o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym, współpracując z lubaczowskim stowarzyszeniem na Rzecz Trzeźwości „VIA”. Uczestniczyłem w spotkaniach grup samopomocowych, które realizowane były na terenie województwa podkarpackiego.
Natomiast swoją profesjonalną praktykę kliniczną rozpocząłem w 2010 r. pracą w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Stalowej Woli, gdzie prowadziłem terapię grupową oraz indywidualną z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, leków czy hazardu, regularnie korzystając ze spotkań klinicznych oraz superwizji indywidualnych oraz grupowych organizowanych przez WOTUW.
Od 2012 r. wzbogaciłem swój warsztat pracy w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Tarnobrzegu, gdzie prowadziłem terapie indywidualne i grupowe oraz zastępując kierownika oddziału dziennego.
Od 2014 r. w powiecie lubaczowskim otworzyłem pięć punktów wsparcia psychoterapeutycznego, przy lokalnych gminach z myślą o stworzeniu jak najszerszej dostępności do psychoterapii dla osób, które jej potrzebują. Punkty prężnie działają do tej pory, a z pomocy skorzystało już setki osób.
Od 2015 r. jestem członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubaczów, gdzie zapraszamy osoby, które mają problemy z nadużywaniem substancji, przede wszystkim alkoholu. Motywujemy oraz organizujemy pomoc w wyjściu z problemu uzależnienia.
Od 2016 r. jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie, gdzie poszerzyłem obszar swojej pracy prowadząc psychoterapię indywidualną z dziećmi i młodzieżą oraz pracę z grupą młodzieży realizując treningi umiejętności społecznych.
W 2018 r. odbyłem 400-godzinny staż w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Profesora Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, gdzie miałem możliwość pracy z bardzo zróżnicowanymi zaburzeniami psychicznymi. W szpitalu prowadziłem psychoterapię indywidualną.
W latach 2018-2020 zdobywałem dodatkowe doświadczenie w różnych instytucjach wspierających dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe, takich jak Dom Dziecka w Nowej Grobli, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.
Od 2019 r. prowadzę prywatną praktykę psychoterapii indywidualnej dzieci i młodzieży od 8 roku życia oraz osób dorosłych.
Po wielu miesiącach pracy, na początku 2022 roku stworzyliśmy w powiecie lubaczowskim lokalne Centrum Psychoterapii – Twoja Perspektywa wraz z zasięgiem ogólnokrajowym w wersji online.

Superwizja:
Swoją dotychczasową pracę kliniczną superwizowałem u doświadczonych licencjonowanych psychoterapeutów, superwizorów, wybitnych lekarzy psychiatrów, dydaktyków, kierowników szkół psychoterapii. Oto niektórzy z nich:
dr n. o zdr. Anna Przenzak – Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Morawicy, absolwentka pedagogiki na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień (PARPA), terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Dr Anna Przeznak ukończyła prowadzoną przez Instytut Psychiatrii i Neurologii szkołę psychoterapii, atestowaną przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Kielce
Agnieszka Popiel – dr nauk medycznych, lekarz psychiatra, psychoterapeutka (certyfikaty PTTPB, SITCC, EABCT), superwizorka (PTTPB) terapii poznawczo-behawioralnej
Na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS kieruje (wspólnie z dr Ewą Pragłowską) studiami podyplomowymi – Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz studiami podyplomowymi w superwizji psychoterapii poznawczo-behawioralnej a także Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii – Warszawa
dr n. hum. Ewa Pragłowska- specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej Certyfikaty: psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), EuropeanAssociation for Behavioural and CognitiveTherapies, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Warszawa
mgr Sławomir Grab – psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista oraz superwizor psychoterapii uzależnień (PARPA), Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Stalowej Woli – Tarnobrzeg, Stalowa Wola
mgr Jacek Kasprzak – specjalista psychologii klinicznej, dyrektor WOTUW Czarny Bór, dyrektor Szkoły Psychoterapii Uzależnień Kamienna Góra, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz certyfikowany superwizor psychoterapii uzależnień (PARPA),
mgr Ida Derezińska – specjalista psycholog kliniczny, terapeuta rodzinny, certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej. W ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS jest kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w filii w Sopocie oraz w Rzeszowie
dr Magdalena Skotnicka- Chaberek – lekarz, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizorka psychoterapii poznawczo- behawioralnej (PTTPB), kierownik merytoryczny czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w filii w Katowicach, organizowanych w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS,
dr n. med. Artur Wiśniewski – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor psychoterapii poznawczo behawioralnej (PTTPB). W ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS jest kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w filii w Poznaniu.
mgr Krystyna Darżykiewicz – psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (PTTPB) – Warszawa , Poznań
mgr Katarzyna Białek – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (PTTPB), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży – Czeladź, Warszawa
mgr Magdalena Gąssowska- Szmidt – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (PTTPB) – Warszawa
mgr Michał Kuroń – specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor psychoterapii poznawczo-behawioralnej (PTTPB) – Warszawa
mgr Elżbieta Minkowska – psycholog, pedagog, certyfikowana pschoterapeutka oraz superwizorka psychoterapii ponawczo-behawioralnej (PTTPB) – Warszawa
dr n. społ. Dorota Nowocin – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (PTTPB) – Warszawa
dr n. społ Izabela Pawłowska – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (PTTPB) – Wrocław
Mgr Judyta Stawikowska – specjalista psychologii klinicznej, pedagog specjalny, certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizora psychoterapii poznawczo-behawioralnej (PTTPB), Warszawa.