Zadzwoń: 787 766 028

Skontaktuj się z nami

Natalia Demeńczuk

Witam Państwa Bardzo Serdecznie

Jestem Psychologiem, ukończyłam jednolite studia magisterskie w 2015 r. na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, na specjalności kliniczno-sądowej. Dodatkowo kontynuowałam kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie „Psychogeriatrii z elementami neuropsychologii” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mam wszechstronne doświadczenie z różnymi grupami wiekowymi zarówno w pracy grupowej jak i indywidualnej. W swojej pracy kieruję się podejściem opartym na empiryzmie i empatycznej profesjonalnej współpracy. Zapewniam bezpieczną i otwartą przestrzeń do pracy nad trudnościami i wyrażaniem siebie. Praca Psychologa w moim doświadczeniu jest przede wszystkim pomocą w nazwaniu, uświadomieniu i towarzyszeniu w indywidualnej drodze radzenia sobie poprzez pokonywanie różnych kryzysowych momentów. Skupiam się w dużej mierze na psychoedukacji i odwołuję się do potwierdzonych empirycznie metod i badań.
W ciągu ostatnich 6 lat zbierałam doświadczenie między innymi w ramach pracy w wielu projektach unijnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracowałam w Lokalnym Centrum Wsparcia Zaburzeń Psychicznych w Przemyślu gdzie w 2021 r. został wdrożony z moim udziałem program wsparcia środowiskowego i stacjonarnego dla osób z Miasta Przemyśla. W trakcie pracy zajmowałam się diagnozą, wsparciem indywidualnym, pracą w środowisku, z rodziną pacjenta oraz prowadzeniem zajęć grupowych.
Zdobywałam doświadczenie w Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu przez okres 5 lat. W tym czasie realizowałam działania w czterech projektach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Moja praca polegała na diagnozowaniu i obejmowaniu opieką psychologiczną uczestników projektu. W szczególności były to osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Brałam udział także w projektach dotyczących propagowania aktywizacji zawodowej wśród osób młodych do 29 roku życia. Zajmowałam się diagnozowaniem cech psychofizycznych, podtrzymywaniem motywacji do poszukiwania pracy oraz szeroko pojętym wsparciem w trakcie trwania działań projektowych.
Wdrożyłam cykl szkoleń psychoedukacyjnych dotyczących rozwoju Kompetencji Społecznych:
Komunikacji Interpersonalnej: Prawidłowe formułowanie komunikatów Ja oraz propagowanie porozumienia bez przemocy (NVC)
Współpraca w grupie z uwzględnieniem równości szans i przeciwdziałania stereotypom
Asertywność
Radzenie sobie ze stresem
Samoocena
Prowadziłam grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz dla osób z trudnościami adaptacyjnymi. W ramach pomocy osobom uzależnionym współpracowałam z Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy gdzie w trakcie studiów odbywałam praktykę na Oddziale Dziennym.
Ponadto pracowałam w Centrum Terapii i Rehabilitacji w Przemyślu oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej „Perspektywa” w Przemyślu. W trakcie tej pracy zajmowałam się diagnozowaniem i rehabilitacją problemów rozwojowych dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz prowadzeniem zajęć grupowych dla dzieci. Prowadziłam cykle szkoleń grupowych dotyczących przedsiębiorczości, samooceny, rozwijaniu własnych zdolności i zasobów w ramach wymiany młodzieży Polsko-Ukraińskiej.
Współpracowałam z Klubem Seniora „Młodzi Duchem” w Przemyślu. Prowadziłam indywidualne poradnictwo dla Seniorów oraz cykl warsztatów dotyczących podtrzymywania funkcji poznawczych poprzez ćwiczenia pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych.
W wolnym czasie rozwijam zainteresowania kinem, fantastyką naukową, malarstwem i ogrodnictwem.